Najbolj dodelani paketi za vsakega podjetnika!

Izberite paket po vaših željah

BiziMax Lite

0€/M
»brezplačno«

BiziMax

15€/M
»prvih 30 dni brezplačno«

Transport

30€/M
»prvih 30 dni brezplačno«

Proizvodnja

30€/M
»prvih 30 dni brezplačno«

BiziMax Top

50€/M
»prvih 30 dni brezplačno«

Št. uporabnikov

1 Licenčni uporabnik

1 Licenčni uporabnik

1 Licenčni uporabnik

1 Licenčni uporabnik

1 Licenčni uporabnik

Dodatni licenčni up.

10 EUR / mesec

20 EUR / mesec

20 EUR / mesec

20 EUR / mesec

Št. izdanih računov

max 3 / mesec

Brez omejitev

Brez omejitev

Brez omejitev

Brez omejitev

Davčna blagajna

Brezplačno

Brezplačno

Brezplačno

Brezplačno

Naročanje/prevzem

Prejem/vodenje stroš.

Zbirni prevzem

Komisijska prodaja

Konsignacijska prod.

Naročila kupcev

Ponudbe/predračuni

Dobavnice in računi

Zbirni račun

Avansni računi

Maloprodaja

Terenska prodaja

Lastna poraba

Delovni nalogi

Arhiv dokumentacije

50 MB / mesec

50 MB / mesec

50 MB / mesec

50 MB / mesec

50 MB / mesec

E-računi UJP

do 3 / mesec

neomejeno

neomejeno

neomejeno

neomejeno

Evidenca plačil

Izpis odprtih postavk

Ceniki

Poročila nab./prod.

Inventura

Uvoz / izvoz artiklov

Partnerji/arti./sklad.

Države, pošte

Prenos med skladišči

Rabatne lestvice

Začetno stanje

Iskanje po serijskih

Davki

Tipi prevz./prod.

Izvozi v druge prog.

Uporabniške pravice

Podatki za računovodstvo

Vasco

Vozniki

Vozila in priklopniki

Lokacije

Zavarovalnice

Znamke/modeli vozil

Transportni nalogi

Transportni računi

Prenos v GK Vasco

Proizvodnja

Proizvodnje enote

Pravila izdelkov

Pakirna embalaža

Pomoč osnovna

e-mail

e-mail

e-mail

e-mail

e-mail

Uvajanje ob nakupu

2 uri

3 ure

3 ure

4 ure

Pomoč pri zakupu

telefonska

telefonska

telefonska

telefonska

Pomoč dodatno

30 EUR / h

30 EUR / h

30 EUR / h

30 EUR / h

30 EUR / h

Vzdrževalna pogodba

po dogovoru

po dogovoru

po dogovoru

po dogovoru

e-Arhiviranje

Vzdrževanje 24/7

SSL kriptiranje

Izberite paket po vaših željah

BiziMax Lite

0€/M
Naroči!

BiziMax

15€/M
Naroči!

Transport

30€/M
Naroči!

Proizvodnja

30€/M
Naroči!

BiziMax Top

50€/M
Naroči!