Zaposlitveni optimizem

Zaposlitveni optimizem

Statistični urad Republike Slovenije (SURS) je objavil podatke o delovno aktivnih prebivalcih in brezposelnih za prvi letošnji kvartal in mesec april. Konec aprila je bilo v Republiki Sloveniji 893.228 delovno aktivnih prebivalcev oziroma 0,4 % več kot marca letos ter kar 2,8 % več kot aprila lani.

Preberi več »

Poročilo morate oddati tudi za dopolnilno delo

Poročilo morate oddati tudi za dopolnilno delo

Če opravljate osebno dopolnilno delo, morate na FURS vložiti Poročilo o doseženem prihodku iz osebnega dopolnilnega dela. In sicer dvakrat letno, in sicer do 10. julija za prvo polovico leta za osebno dopolnilno delo, opravljeno od januarja do junija 2019. Do 10. januarja 2020 pa boste morali vložiti poročilo za delo, ki ste ga opravili od julija do decembra 2019.

Preberi več »

Krajši delovni čas in regres?

Krajši delovni čas in regres?

Letošnje izplačilo regresa, za večino zaposlenih neobremenjenega z davčnimi prispevki, je zaposlene vsekakor razveselila. Kaj pa tisti, ki so zaposleni za krajši delovni čas (torej manj kot 40 ur tedensko), so oni tudi upravičeni do (delnega) regresa? So, če imajo pravico do dopusta. V praksi ob izplačilu regresa velja, da ima delavec pravico do regresa za letni dopust v sorazmernem deležu delovnega časa, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi. Polovični delovni čas torej prinaša polovični regres.

Izjema so zaposleni s posebnimi okoliščinami, ki jih pokrivajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje ali starševsko varstvo. Ti zaposleni imajo pravico do izplačila celotne vrednosti regresa, enako kot zaposleni, ki delajo polni delovni čas.

Bi s.p. preoblikovali v d.o.o.? Po novem bo ceneje

Bi s.p. preoblikovali v d.o.o.? Po novem bo ceneje

Slovenski podjetniški sklad je sredi maja razpisal svež vavčer za t. i. statusno preoblikovanje družb. Sredstva so na voljo tudi samostojnim podjetnikom, ki bi se radi preoblikovali v družbo z omejeno odgovornostjo, višina subvencije pa znaša med enim in pet tisočaki oziroma največ do 60 % upravičenih stroškov. V t. i. vavčerju se lahko upoštevajo stroški zunanjega izvajalca za svetovanje (pri čemer mora podjetnik pridobiti vsaj tri ponudbe) glede statusnega preoblikovanja podjetij, notarski stroški in stroški revizije. Sprememba statusa ne sme nastati pred oddajo vloge na javni poziv. Samostojni podjetnik je upravičen do subvencijskih sredstev le enkrat v obdobju 2019-2023, izplačajo pa se le tistim, ki preoblikovanje v podjetje tudi dejansko opravijo.

Žensko podjetništvo je zopet aktivno

Žensko podjetništvo je zopet aktivno

30. junij je datum, do katerega morajo zaposleni izkoristiti letni dopust za leto 2018. Vsem to seveda ne uspe – so mar upravičeni do nadomestila za neizrabljen letni dopust? Odvisno od razloga, zakaj zaposleni ni mogel izkoristiti letnega dopusta. Če gre za razloge iz naslova bolniške odsotnosti, dopusta za nego in varstvo otroka, zaposlenemu pripada nadomestilo. Prav tako v primeru, če med letom delodajalec delavcu ne omogoči izrabe dopusta.