Skrb za varstvo pri delu

Skrb za varstvo pri delu

Slovenska podjetja precej dobro sledijo črki zakona, ko gre za varstvo pri delu. Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) delodajalcem med drugim nalaga, da pisno ocenijo tveganja, ki so jim delavci izpostavljeni, ali bi jim lahko bili izpostavljeni pri delu. T. i. oceno tveganja na delovnem mestu premore že velika večina podjetij, kar 93,9 %, s čimer se Slovenija uvršča nad evropsko povprečje (81,2 %).

Preberi več »

Obetajo se spremembe obdavčitve v EU

Obetajo se spremembe obdavčitve v EU

Evropski komisiji niso všeč poročila, ki ocenjujejo, da se v državah EU letno izgubi 150 milijard evrov t .i. prihodka od DDV, a le tretjina tega na račun čezmejnih goljufij. Trenutno ureditev, ki zavezancem nalaga samoobdavčitev oziroma obrnjeno davčno obveznost utegne zamenjati sistem, ki velja za lokalno obračunavanje DDV. S tem bi namreč EU stopila na prste velikim podjetjem (beri: korporacijam), ki svoje podružnice ustanavljajo v državah z nižjimi davčnimi stopnjami in vanje pretakajo dobičke.

Preberi več »

Nova delovnopravna zakonodaja je nared

Nova delovnopravna zakonodaja je nared

Na Ministrstvu za delo so prenovili delovnopravno zakonodajo, ki so jo poslanci tudi sprejeli. Med pomembnimi spremembami velja izpostaviti ukrepe za hitrejšo aktivacijo brezposelnih oseb in urejanje področja študentska dela. Nova zakonodaja ukinja možnost opravljanja volonterskega pripravništva.

Preberi več »

Sprememb za normirance ne bo!

Sprememb za normirance ne bo!

Tresla se je gora, rodila se je miš, bi lahko zapisali. Predlogi sprememb davčne zakonodaje, ki bi lahko zelo otežili poslovanje samostojnih podjetnikov z normiranimi stroški, (zaenkrat še) ne bo. Predlagatelji sprememb so želeli znižanje višine normiranih odhodkov s sedanjih 80 odstotkov na 70 oziroma celo 60 odstotkov ter izračunavanje davčnega bremena glede na vse prihodke in posledično zavezančevo uvrstitev v dohodninski razred (podobno kot pri klasičnih oblikah zaposlitve).

Preberi več »