Različna nadomestila za malico

Različna nadomestila za malico

Samostojni podjetnik si sam kroji tako urnik kot ceno, ki jo bo odštel za malico, v gospodarstvu in javni upravi pa je drugače. Tudi višina nadomestila za malico v državi precej niha. Najbolje jo odnesejo tisti, katerih delodajalci so sprejeli sklep, da bo nadomestilo za prehrano med delom kar najvišji dovoljeni še neobdavčeni znesek – 6,12 evra.

Preberi več »

Vas čaka pobot dohodnine?

Vas čaka pobot dohodnine?

Če morebiti še niste, svoje zapadle davčne obveznosti poravnajte do 13. julija, saj bo ta datum Finančna uprava (FURS) upoštevala pri obdelavi stanj davčnih zavezancev (na dan 16.7.) in izvedla tudi morebitne pobote dohodnine.

Preberi več »

Registracija dodatnega zaslužka

Registracija dodatnega zaslužka

Marsikateri zaposleni razmišlja o tem, kako do dodatnih prihodkov in zaslužka. Če v prostem času zaposleni opravlja pridobitno poslovno dejavnost, jo mora ustrezno urediti – bodisi z ustanovitvijo t. i. popoldanskega s. p.-ja ali pa možnostjo, ki sliši na ime osebno dopolnilno delo.

Preberi več »

Služb in posla bo več

Služb in posla bo več

Zavod RS za zaposlovanje je objavil zanimive napovedi glede gospodarske dejavnosti v drugi polovici letošnjega leta. Opravil je namreč raziskavo/anketo, poimenovano Napovednik zaposlovanja, med delodajalci, ki v Sloveniji zaposlujejo skupaj kar 644.600 ljudi (v poštev pridejo podjetja z 10 ali več zaposlenimi), njihov optimizem pa lahko bodri tudi samostojne podjetnike.

Preberi več »

Regres 2018

Regres 2018

Večina zaposlenih z zanimanjem spremlja informacijo o višini regresa, ki ga bodo prejeli (večinoma) pred poletnim dopustom. Regres v skladu z zakonodajo prejmejo vsi zaposleni, ki imajo aktivno in veljavno pogodbo o zaposlitvi.

Preberi več »

S.p. in poslovni ali osebni račun

S.p. in poslovni ali osebni račun

Samostojni podjetniki niso zavezani k uporabi poslovnega računa za s.p., temveč lahko v ta namen uporabljajo tudi osebni račun. Banke sicer te prakse ne podpirajo in se ji celo upirajo, a vztrajni samostojni podjetnik vendarle lahko doseže uporabo osebnega računa. O tem mora tudi obvestiti pristojni instituciji (AJPES in FURS) ter jim sporočiti številko svojega osebnega računa (v primeru poslovnega računa to naredi banka).

Preberi več »

Plače v številkah

Plače v številkah

Uspešnost posameznika in podjetnika se meri v številkah, ljudje jo še najbolj razumemo kot znesek, ki ga za svoje delo prejmemo na račun – plačo. Državni statistiki so objavili podatke o plačah, ob prazniku dela pa so razni domači mediji pripravili še zanimive primerjave z drugimi evropskimi državami. Kako se je odrezala Slovenija? V deželi pod Alpami je povprečna mesečna neto plača v letu 2017 znašala 1.062 evrov (oziroma 1.627 evrov bruto) in se je v primerjavi na leto poprej povečala za nekaj več kot 30 evrov (realno povečanje je znašalo 1,7 %), s čimer se Slovenija uvršča v spodnjo polovico evropskih držav.

Preberi več »

Samozaposleni in socialne pravice

Samozaposleni in socialne pravice

Uveljavljanje socialnih pravic, kot sta otroški dodatek ali nižja cena vrtca, je odvisno od dohodka posameznika. Plačo v primeru samostojnega podjetnika predstavlja kar dobiček, ustvarjen na s.p. (torej razliko med prihodki in odhodki), pri čemer se postavka o mesečnem dohodku izračuna nadvse preprosto – v preteklem letu ustvarjen dobiček iz dejavnosti se deli z 12. Razlika nastane pri obliki s.p., saj je klasični s.p. v tem primeru obdavčen po dohodninski lestvici, normirani s. p. pa z davkom v višini 20 % (še prej pa se višina dobička zmanjša za obračunano dohodnino).

Preberi več »

Znane letošnje nagrade za spodbujanje podjetništva

Znane letošnje nagrade za spodbujanje podjetništva

Agencija SPIRIT Slovenija je objavila javni natečaj za evropske nagrade za spodbujanje podjetništva za leto 2018. Zanje se lahko prijavijo podjetniki, podjetja, organizacije, kraji, mesta, regije in skupnosti ter javno-zasebna partnerstva, ki menijo, da so s svojim delovanjem naredili največjo razliko na področju podjetništva.

Preberi več »