Kako lahko s.p. zmanjša stroške (položnic)?

Kako lahko s.p. zmanjša stroške (položnic)?

Samostojni podjetniki kaj hitro ugotovijo, kako zelo kompleksna je lahko domača birokracija. Za različne prispevke morajo vsak mesec nakazati vsaj štiri, večina pa kar pet položnic oziroma plačilnih nalogov. 60 položnic letno že predstavlja strošek, še posebej, če teh ne plačujemo v elektronski obliki.

Preberi več »

S.p. in zaposlovanje delavcev

S.p. in zaposlovanje delavcev

Samostojni podjetniki, posebej tisti, ki jim posel »steče«, se vse pogosteje srečajo z izzivom, kako zaposliti dodatne ljudi. Ob tem morata obe strani skleniti ustrezno pogodbo o zaposlitvi, delodajalec pa mora zaposlenega prijaviti v obvezno pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje ter zavarovanje za primer brezposelnosti.

Preberi več »

Povišanje socialne pomoči

Povišanje socialne pomoči

Avgust je prinesel dobre novice tudi prejemnikom denarne socialne pomoči. Ta se je, prav tako kot varstveni dodatek, povečala za dobra dva odstotka. »Povišica« je posledica redne letne uskladitev na podlagi Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom.

Preberi več »

Za mlade še kar ni služb

Za mlade še kar ni služb

Zavod RS za zaposlovanje je postregel s statistiko, ki jasno sporoča, da je zaposlovanje mladih v Sloveniji resna težava. Stopnja brezposelnosti med mladimi je namreč že dlje časa višja od stopnje brezposelnosti drugih starostnih skupin iskalcev zaposlitve.

Preberi več »