Elektronski bolniški list

Elektronski bolniški list

V slovenskem zdravstvu se obetajo (tehnološke) spremembe, ki bodo olajšale odsotnost z dela zaradi bolezni, poškodbe in izjem (npr. krvodajalske akcije) tako bolnikom kot zdravstvenemu osebju.

Dosedanjo prakso, da mora zaposleni (nemudoma) prinesti papirnato potrdilo za bolniško odsotnost delodajalcu, bo zamenjalo potrdilo v elektronski obliki. Kot poudarjajo na ZZZS (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije) bo sicer v začetni, t. i. pilotni fazi še vedno zahtevalo tudi papirno obliko potrdila, v drugem koraku pa bodo ta delodajalcem na voljo na spletnih dvereh SPOT, zdravstvenim delavcem pa na portalu ZZZS. V nadaljevanju je predviden tudi izvoz podatkov o bolniški odsotnosti v sisteme za obračun plač, kar bo še poenostavilo delo računovodij, hkrati pa olajšalo pripravo elektronskih zahtevkov za povračilo nadomestila plače v primerih, ko to plača ZZZS.

Komentiranje je zaprto.