Poročilo morate oddati tudi za dopolnilno delo

Poročilo morate oddati tudi za dopolnilno delo

Če opravljate osebno dopolnilno delo, morate na FURS vložiti Poročilo o doseženem prihodku iz osebnega dopolnilnega dela. In sicer dvakrat letno, in sicer do 10. julija za prvo polovico leta za osebno dopolnilno delo, opravljeno od januarja do junija 2019. Do 10. januarja 2020 pa boste morali vložiti poročilo za delo, ki ste ga opravili od julija do decembra 2019.

Kaj sploh šteje kot osebno dopolnilno delo? Po Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1) naslednje:

 • občasne inštrukcije kot pomoč pri izpolnjevanju šolskih ali študijskih obveznosti;
 • občasno prevajanje ali lektoriranje;
 • občasno izvajanje umetniških oziroma drugih kulturnih vsebin ob zasebnih dogodkih;
 • občasna pomoč pri oskrbi hišnih živali na domu lastnika živali;
 • izdelovanje in prodaja izdelkov domače in umetnostne obrti v skladu z zakonom, ki ureja obrtno dejavnost in ki niso namenjeni zaužitju;
 • izdelovanje izdelkov, ki niso namenjeni zaužitju in ki jih je možno izdelovati na domu pretežno ročno ali po pretežno tradicionalnih postopkih, popravilo in prodaja le-teh;
 • nabiranje in prodaja gozdnih sadežev in zelišč v njihovi osnovni obliki;
 • mletje žita, žganje apna ali oglja na tradicionalen način in prodaja;
 • občasna pomoč v gospodinjstvu, pomoč pri čiščenju stanovanja ali stanovanjske stavbe, vzdrževanje pripadajočih zunanjih površin;
 • občasna pomoč pri kmetijskih delih;
 • občasno varstvo otrok, pomoč starejšim, bolnim ali invalidom na domu, spremstvo oseb, ki potrebujejo nego.

Komentiranje je zaprto.