Krajši delovni čas in regres?

Krajši delovni čas in regres?

Letošnje izplačilo regresa, za večino zaposlenih neobremenjenega z davčnimi prispevki, je zaposlene vsekakor razveselila. Kaj pa tisti, ki so zaposleni za krajši delovni čas (torej manj kot 40 ur tedensko), so oni tudi upravičeni do (delnega) regresa? So, če imajo pravico do dopusta. V praksi ob izplačilu regresa velja, da ima delavec pravico do regresa za letni dopust v sorazmernem deležu delovnega časa, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi. Polovični delovni čas torej prinaša polovični regres.

Izjema so zaposleni s posebnimi okoliščinami, ki jih pokrivajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje ali starševsko varstvo. Ti zaposleni imajo pravico do izplačila celotne vrednosti regresa, enako kot zaposleni, ki delajo polni delovni čas.

Komentiranje je zaprto.