Žensko podjetništvo je zopet aktivno

Žensko podjetništvo je zopet aktivno

30. junij je datum, do katerega morajo zaposleni izkoristiti letni dopust za leto 2018. Vsem to seveda ne uspe – so mar upravičeni do nadomestila za neizrabljen letni dopust? Odvisno od razloga, zakaj zaposleni ni mogel izkoristiti letnega dopusta. Če gre za razloge iz naslova bolniške odsotnosti, dopusta za nego in varstvo otroka, zaposlenemu pripada nadomestilo. Prav tako v primeru, če med letom delodajalec delavcu ne omogoči izrabe dopusta.