Nujno! Uredite si e-vročanje!

Nujno! Uredite si e-vročanje!

Podjetniki, pozor. Praktično vsi uporabljamo portal eDavki za elektronsko poslovanje s finančno upravo. Omenjeni portal omogoča tudi varno oddajanje davčnih obrazcev ter prejemanje dokumentov, ki jih vroča FURS. Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2) v 85.a členu določa, da so vsi podjetniki (in druge pravne osebe) dolžni uporabljati sistem eVročanje. Ker FURS vedno več dokumentov vroča (zgolj) elektronsko, velja e-vročanje čim prej urediti, saj nihče izmed nas ne želi prepozno izvedeti za različne opomine ali inšpekcijske odločbe – npr. šele po preteku roka za možnost pritožbe ali pa plačilo (polovične) kazni.

Zakon tudi opredeljuje t. i. zakonsko fikcijo – tudi če elektronskega dokumenta podjetnik ne prevzame (beri: odpre in prebere v portalu eDavki) v 15 dneh od dneva, ko je bilo obvestilo odloženo v njegov elektronski predal, velja vročitev za opravljeno z dnem preteka omenjenega roka.

Komentiranje je zaprto.