Slovenija ima nov zakon o poslovni skrivnosti

Slovenija ima nov zakon o poslovni skrivnosti

Sredi aprila je Državni zbor sprejel nov Zakon o poslovni skrivnosti, ki v slovenski pravni red prenaša direktivo EU iz leta 2016.

Kot poslovna skrivnost so v zakonu opredeljeni nerazkrito strokovno znanje, izkušnje in poslovne informacije, ki izpolnjujejo naslednje zahteve:

– so skrivnost, ki ni splošno znana ali lahko dosegljiva osebam v krogih, ki se običajno ukvarjajo s to vrsto informacij;

– imajo tržno vrednost;

– imetnik poslovne skrivnosti je v danih okoliščinah razumno ukrepal, da jo ohrani kot skrivnost.

Če sklepate pogodbe, ki vsebujejo klavzulo ali člene, povezane s poslovno skrivnostjo, si spremenjeno zakonodajo na tem področju vsekakor preberite. Novi zakon je začel veljati 20. aprila 2019.

Komentiranje je zaprto.