Medbančni posli letos 6 dni ne bodo možni

Medbančni posli letos 6 dni ne bodo možni

V kolikor poslujete s tujino, predvsem drugimi državami Evropske unije, imejte v mislih, da medbančni plačilni promet v letošnjem letu ne bo deloval kar 6 dni. 1. januar je že za nami, pred nami pa so trije zanimivi dnevi, in sicer 19. in 22. april ter 1. maj.

Naslednji »medbančni mrk« pa se bo nato zgodil šele okoli božiča, in sicer 25. in 26. decembra. Razlog za omenjene »mrke« je ne-poslovanje evropskega plačilnega sistema (TARGET2), ob omenjenih prazničnih dneh pa tudi Uprava Republike Slovenije za javna plačila ne bo izvajala plačilnih storitev.

FURS sicer podjetja in podjetnike opozarja, da se obveznosti, ki zapadejo na zgoraj omenjene dneve, ne prenesejo na naslednji dan, temveč morajo biti poravnane vsaj dan prej, da se štejejo kot pravočasno poravnane obveznosti!

Komentiranje je zaprto.