Dobra novica za davčne zavezance v težavah – obročno odplačilo davkov

Dobra novica za davčne zavezance v težavah – obročno odplačilo davkov

Zaradi plačilne nediscipline nekaterih podjetij, se v težavah lahko znajdejo druga. Včasih se v težavah znajdejo podjetja in podjetniki, ki ne zmorejo plačati davka v enkratnem znesku.

FURS tem podjetjem prizna olajševalne okoliščine, če jim zaradi rajnejše nelikvidnosti ali izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov grozi hujša gospodarska škoda. 102. člen Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) zato za večino težav predvideva bodisi obročno plačilo (do največ 24 mesečnih obrokov) ali odlog plačila davka (prav tako do 24 mesecev). Očitni izjemi sta finančno prestrukturiranje ali prisilna poravnava, kjer se davek lahko poravna v do 60 mesečnih obrokih, in področje glob, kjer se plačilo glob lahko razdeli na največ 12 mesečnih obrokov.

Komentiranje je zaprto.