Skrb za delovni čas

Skrb za delovni čas

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) delodajalcem nalaga planiranje delovnega časa zaposlenih na letni ravni, obenem pa določa, da za polni delovni čas velja 40 ur na teden.

Posamezne panoge gospodarstva lahko s kolektivno pogodbo določijo drugačno vrednost, vendar najmanj 36 ur tedensko. Delovni čas je omejen tudi navzgor, in sicer v primeru neenakomerne razporeditve polnega delovnega časa le-ta ne sme trajati več kot 56 ur na teden. Če tega delodajalec ne upošteva, je lahko kaznovan z globo do višine štiri tisoč evrov. ZDR-1 prav tako predvideva le začasno prekoračitev delovnega časa, delodajalec pa mora poskrbeti tudi s t. i. izravnavo oziroma plačilo za nadurno delo.

Komentiranje je zaprto.