Kako do izjave lastnika objekta?

Kako do izjave lastnika objekta?

Podjetniki, ki prvič stopajo na poslovno pot, se pogosto srečajo z vrsto zahtevkov in dokumentov. Eden manj očitnih, a prav tako zelo pomembnih je tudi izjava lastnika objekta, v katerem nameravajo opravljati svojo dejavnost.

Vsaka podjetniška dejavnost je namreč vezana na naslov in objekt na tem naslovu. V kolikor ta objekt ni last podjetnika, mora ta pridobiti ustrezno izjavo lastnika objekta, da lahko na tem naslovu opravlja svojo dejavnost. Obrazec za s.p. se nahaja na tej povezavi. Omenjena izjava ne sme biti starejša od 30 dni, mora pa biti tudi overjena pri notarju (strošek okoli 17 evrov). Za lastnika objekta se štejejo osebe, ki so lastniki ali vsaj 25 % solastiki. Izjavo lastnika objekta mora s.p., ki ni lastnik ali solastnik posamezne lokacije, pridobiti vedno, ko spremeni naslov svojega podjetja.

Komentiranje je zaprto.