Je šel vaš poslovni partner v stečaj? Kaj storiti?

Je šel vaš poslovni partner v stečaj? Kaj storiti?

Vas je poslovni partner obvestil o stečaju svojega podjetja, do vas pa ima še neporavnane obveznosti? Če je tako, morate svoje terjatve pravočasno prijaviti in upati na poplačilo iz stečajne mase.

Čas za to je seveda omejen – zakon pravi, da mora v stečajnem postopku upnik terjatve do insolventnega dolžnika prijaviti najpozneje v treh mesecih po objavi oklica o začetku stečajnega postopka. Pri tem veljajo datumi, kot jih beleži Agencija RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES), kjer so podatki o stečajnih postopkih podjetnikov in podjetij tudi javno objavljeni. Če datum zamudite, milosti ni: upniki, ki svojih terjatev ne prijavijo v zakonsko določenem roku, jih preprosto izgubijo, saj neprijavljene terjatve upnikov prenehajo, pozneje pa jih ni mogoče več uveljavljati.

Komentiranje je zaprto.