Ste odpravili geografsko blokiranje?

Ste odpravili geografsko blokiranje?

Ste seznanjeni z novo evropsko uredbo (EU) 2018/302, ki obravnava neupravičena geografskega blokiranja in druge oblike diskriminacije potrošnikov? Zakaj je pomembna za podjetnike?

Predvsem zato, ker ima marsikatero podjetje in podjetnik na svoji spletni strani napisano, da blaga ne pošilja v različne države, med njimi tudi države EU, kar pa ni več dopustno in velja to popraviti – še preden se oglasi inšpektor. Omenjena uredba namreč prepoveduje diskriminacijo kupcev na podlagi državljanstva, kraja prebivališča ali sedeža, od podjetij pa zahteva, da potrošnikom omogočajo dostop do enakih ponudb in pogojev za vse državljane EU.

Komentiranje je zaprto.