Kaj narediti z neizrabljenim dopustom?

Kaj narediti z neizrabljenim dopustom?

Zaposleni in podjetja si pogosto stojijo na nasprotnih bregovih, ko beseda nanese na neizrabljen dopust. Zaposleni bi ga radi izkoristili kadarkoli, nekateri bi ga še raje »pretopili« v denarno nadomestilo.

Kaj pravi zakonodaja? ZDR-1 v 162. členu določa, da je delodajalec dolžan zaposlenemu zagotoviti izrabo letnega dopusta v tekočem koledarskem letu, ta pa ga je dolžan do konca tekočega koledarskega leta izrabiti najmanj dva tedna, preostanek letnega dopusta pa v dogovoru z delodajalcem do 30. junija naslednjega leta. Izjema so bolezni, poškodbe, nega/varstvo otroka in/ali porod, ki koriščenje neizrabljenega dopusta lahko prestavijo do 31. decembra (naslednjega leta). V kolikor so bolniške in druge upravičene odsotnosti trajale tako dolgo, da zaposleni ni imel možnosti izkoristiti letnega dopusta v predhodnem letu, je upravičen do nadomestila za neizrabljen letni dopust.

Komentiranje je zaprto.