Si boste izplačali božičnico?

Si boste izplačali božičnico?

Podjetniki, posebej tisti, ki ste letos poslovali zelo dobro, lahko sebi in svojim zaposlenim izplačate tudi božičnico oziroma 13. plačo. Uraden naziv zanju je sicer dodatek za poslovno uspešnost in je opredeljen kot sestavni del plače, pri čemer mora biti dogovorjen s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.

Da pa bi božičnico lahko izplačali neobdavčeno, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji, ki jih predpisuje davčna zakonodaja: izplačilo mora biti vezano na poslovno uspešnost delodajalca, torej pozitivne rezultate, izplača se enkrat letno (navadno decembra) in vsem upravičenim zaposlenim hkrati – v enakem znesku. Božičnica bo neobdavčena, če njena višina ne bo presegla zneska povprečne mesečne plače zaposlenih v državi, sicer pa bo presežni del dodatka obdavčen. Delodajalec mora ob izplačilu 13. plače sicer obračunati in plačati še prispevke za socialno varnost.

Komentiranje je zaprto.