Delovna obleka je davčno priznan strošek

Delovna obleka je davčno priznan strošek

Obrtniki in podjetniki morajo pri opravljanju nekaterih dejavnosti obvezno uporabljati ustrezna oblačila in obutev – predvsem tisto, ki skrbi za zaščito (delov) telesa.

Oblačila, kot so zaščitni jopiči, kombinezoni, čelade, rokavice, čevlji, zaščitne maske in podobna, so opredeljena v sistemizaciji delovnega mesta (ta je predpogoj, da lahko oblačila knjižite med stroške podjetja) kot obvezna delovna obleka. Te lahko podjetnik uveljavlja kot davčno priznane stroške, saj so nujno potrebni za pridobivanje prihodkov in so pogoj ali posledica opravljanja dejavnosti. Pri tem pa velja, da se delovna obleka ne uporablja za zasebne namene.

Komentiranje je zaprto.