S.p. in kmetovanje

S.p. in kmetovanje

Zakon o kmetijstvu je spremembe dočakal že aprila, a določbe, ki se nanašajo na začasno ali občasno delo v kmetijstvu, veljajo od 1. julija.

Spremembe so praktične narave, saj urejajo področja občasnih del oziroma del v kmetijstvu, ki trajajo krajši čas (do 90 ozr. 120 dni). Prenovljeni Zakon o kmetijstvu tako uvaja možnost začasnega ali občasnega dela v sadjarstvu, vinogradništvu, hmeljarstvu in zelenjadarstvu, kar bo poenostavilo najemanje delovne sile kmetovalcem. Do sedaj so namreč ti s sezonskimi delavci morali sklepati podjemne pogodbe, te pa bodo verjetno po novem zamenjale pogodbe o začasnem ali občasnem delu v kmetijstvu. Zakon o kmetijstvu določa tudi minimalno urno postavko – ta ne sme biti nižja od 4,79 evra bruto, dodatna novost pa je tudi vodenje dnevnih evidenc dela (to bodo preverjali inšpektorji).

Komentiranje je zaprto.