Vas čaka pobot dohodnine?

Vas čaka pobot dohodnine?

Če morebiti še niste, svoje zapadle davčne obveznosti poravnajte do 13. julija, saj bo ta datum Finančna uprava (FURS) upoštevala pri obdelavi stanj davčnih zavezancev (na dan 16.7.) in izvedla tudi morebitne pobote dohodnine.

To v praksi tudi pomeni, da bo morebitne neplačane obveznosti poravnala iz vsote nakazil preveč plačane dohodnine – torej boste nazaj na račun dobili manj ali celo nič denarja, o katerem ste bili sicer obveščeni. Vsi zavezanci, pri katerih bo opravljen pobot, bodo o tem seveda ustrezno obveščeni.

Komentiranje je zaprto.