S.p. in poslovni ali osebni račun

S.p. in poslovni ali osebni račun

Samostojni podjetniki niso zavezani k uporabi poslovnega računa za s.p., temveč lahko v ta namen uporabljajo tudi osebni račun. Banke sicer te prakse ne podpirajo in se ji celo upirajo, a vztrajni samostojni podjetnik vendarle lahko doseže uporabo osebnega računa. O tem mora tudi obvestiti pristojni instituciji (AJPES in FURS) ter jim sporočiti številko svojega osebnega računa (v primeru poslovnega računa to naredi banka).

Ima pa uporaba osebnega računa v poslovne namene tudi kakšen minus. Težava je že v tem, da je treba, ker gre za račun poslovne aktivnosti, knjižiti prav vse transakcije na njem – torej v tem primeru veliko dela za računovodjo, če uporabnik osebni račun uporablja za vse ostalo (plačevanje položnic, kartično poslovanje), kar lahko privede do višjih stroškov računovodstva. Rešitev: samostojni podjetnik pri poljubni banki odpre nov/ločen osebni račun, ki ga uporablja zgolj v namene s.p.; stroški vodenja in transakcij bodo še vedno znatno nižji kot pri poslovnem računu.

Komentiranje je zaprto.