Samozaposleni in socialne pravice

Samozaposleni in socialne pravice

Uveljavljanje socialnih pravic, kot sta otroški dodatek ali nižja cena vrtca, je odvisno od dohodka posameznika. Plačo v primeru samostojnega podjetnika predstavlja kar dobiček, ustvarjen na s.p. (torej razliko med prihodki in odhodki), pri čemer se postavka o mesečnem dohodku izračuna nadvse preprosto – v preteklem letu ustvarjen dobiček iz dejavnosti se deli z 12. Razlika nastane pri obliki s.p., saj je klasični s.p. v tem primeru obdavčen po dohodninski lestvici, normirani s. p. pa z davkom v višini 20 % (še prej pa se višina dobička zmanjša za obračunano dohodnino).

Ker je v večini primerov uveljavljanje socialnih pravic vezano na višino plače oziroma prihodke (cena vrtca denimo pozna kar 9 dohodkovnih razredov), lahko tudi s.p. v tem primeru hitro preveri, v kateri razred sodi in kakšne oziroma kolikšne socialne pravice lahko uveljavlja.

Komentiranje je zaprto.