Tudi samostojni podjetnik lahko dobi nadomestilo za brezposelnost

Tudi samostojni podjetnik lahko dobi nadomestilo za brezposelnost

Podjetništvo se za vse samostojne podjetnike ne konča rožnato. Nekateri med njimi lahko pristanejo tudi na Zavodu za zaposlovanje. Ta jim lahko izplačuje denarno nadomestilo za brezposelnost, a zgolj podjetnikom, ki so s.p. zaprli iz objektivnih razlogov.

Med slednje sodijo insolventnost, stečaj, elementarna nesreča, večja materialna škoda na premoženju zavarovanca, izguba poslovnega prostora ali dolgotrajna bolezen. Nadomestilo je omejeno z minimalnim in maksimalnim zneskom in se giblje na intervalu med 350 in 892,50 evra, prejemnik pa ga prejema določen čas – 2 do 25 mesecev, odvisno od tega, koliko časa je bil ustrezno zavarovan.

Komentiranje je zaprto.