Zneski za poslovna darila

Zneski za poslovna darila

Decembra ne obdarujemo le svojih bližnjih, temveč tudi poslovne partnerje in zaposlene. Poslovna darila kot tudi darila zaposlenim pa so seveda obdavčena oziroma se štejejo v boniteto. Ta se obračuna tako pri darilih za zaposlene v delovnem razmerju kot tudi pri darilih za pogodbene sodelavce (avtorska pogodba).

Obstajajo pa izjeme, ki jih velja izkoristiti. V davčno osnovo se ne štejejo darila, če vrednost posameznega darila (izdelka ali storitve) ne preseže 42 evrov. Pri tem tudi velja, da naj skupna vrednost vseh daril, prejetih v davčnem letu od istega darovalca, ne presega 84 evrov. Če sta omenjena zneska presežena, mora podjetje ali podjetnik za prejemnika darila obračunati in plačati akontacijo dohodnine v višini 25 odstotkov vrednosti darila.

Izjema je tudi decembrsko obdarovanje otrok zaposlenih. Tudi v tem primeru je zgornja vrednost darila brez obdavčitve omejena z 42 evri, darovalec pa lahko obdari otroke do starosti 15 let. Še več – ta darila podjetju predstavljajo davčno priznan odhodek!

Darila poslovnim partnerjem oziroma poslovna darila se obravnavajo kot reprezentanca in štejejo kot davčno priznan odhodek v višini 50 odstotkov.

Komentiranje je zaprto.