Sobodajalce čakajo spremembe

Sobodajalce čakajo spremembe

Prvega decembra bo Agencija RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES), ki pripravlja nov sistem e-poročanja v turizmu, splavila t. i. Register nastanitvenih obratov.

Ta bo tudi osnova za e-poročanje o številu gostov in prenočitvah, ki bo po zaslugi nove aplikacije eTurizem še poenostavljeno. Nove nastanitvene obrate morajo zavezanci v register vpisati v treh mesecih po njihovi vzpostavitvi (najpozneje do 28. februarja 2018). Med zavezance sodijo gostinci – tako pravne osebe in samostojni podjetniki, ki gostom nudijo nastanitev –, sobodajalci, nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji in upravljavci marin (z nastanitvenimi kapacitetami). Register nastanitvenih obratov bo javen.

Preko aplikacije eTurizem, ki bo prihodnjo pomlad zamenjala trenutno aplikacijo eGost, ki deluje na spletnem strežniku Policije, bo vzpostavljeno hitrejše poročanje o gostih. Ponudniki nastanitev bodo morali podatke o novem gostu posredovati dnevno – najpozneje v 12 urah po prihodu gosta.

Komentiranje je zaprto.