Dan varne rabe interneta

Dan varne rabe interneta

9. februarja praznujemo dan varne uporabe interneta,

katerega namen je ozaveščanje javnosti, da stori kaj za varno uporabo interneta – od zaščite identitete in zasebnosti na internetu, varne uporabe družabnih omrežij ter zaščite računalnikov in mobilnih naprav do preprečevanja zasvojenosti od novih tehnologij ipd.

Največ rednih uporabnikov interneta je med mladimi, starimi 16–24 let, saj ga ti uporabljajo skoraj vsi; v 2015 jih je bilo 99 % (EU-28: 96 %), od teh jih je 93 % uporabljalo internet vsak dan ali skoraj vsak dan (EU-28: 94 %). Najmanj rednih uporabnikov interneta je med osebami, starimi 65–74 let; v 2015 jih je bilo 27 % (EU-28: 45 %). Med temi pa je bilo 65 % takih, ki so internet uporabljali vsak dan ali skoraj vsak dan (v EU-28: 72 %). (Med redne uporabnike štejemo tiste, ki so v prvem četrtletju 2015 odgovorili, da so internet uporabljali najmanj enkrat v zadnjih treh mesecih.)

Vir: aNET

Komentiranje je zaprto.